Pozvánka na workshopy v Moravskom krase

Srdečně vás zveme na interaktivní workshopy „pruvodcem po utajených místech Moravského krasu“ pořádané v rámci projektu „Turismus v krase a kras v turismu“.

pozvanka

Nabídnout vám můžeme tři termíny, kdy každý z nich nabízí jinou část Moravského krasu a jiné téma.   Termíny a zaměření 29. – 31. 8. 2014, Ochoz u Brna – Příroda Moravského krasu a jeho pravěké osídlení 19. – 21. 9. 2014, Rudice – Člověk a kras (středověké osídlení, řemesla, těžba) 17. – 19. 10. 2014, Ostrov u Macochy – Kras jako systém a přírodní fenomén Každý workshop začíná vždy v pátek v 18:00 a končí v neděli v 14:00.

Na seminářích vás čeká Procházka po zajímavých místech za doprovodu odborného průvodce Workshop „Interpretace místního dědictví“ Lektor Tomáš Růžička – Nadace Partnerství Odborná publikace o speleologii

Podrobnosti a přihlášky Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Barbora Appelová, tel.: 720 996 850, e-mail: barbora.appelova@lipka.cz www.kras-turizmus.eu www.lipka.cz/krt

JosefovCo je Interpretace Místního dědictví: Interpretace je cesta, jak pomoci ostatním lidem ocenit něco, o čem jsem přesvědčeni, že si zaslouží jejich pozornost. Místní dědictví není pouze kostel či zřícenina, ale i místní tradice, vzpomínky nebo pověsti. Interpretace přispívá k hlubšímu poznání místa a je hlavním předpokladem k rozvoji šetrných forem cestovního ruchu založených na poznávání a odhalování místních půvabů, které bez náležitého výkladu často zůstávají nepovšimnuty nebo nedoceněny. Praktická metoda spočívá v tom , že skupina „Intepretů“  identifikuje místní historické, kulturní a přírodní zajímavosti. Za pomoci odborného konzultanta (lektora semináře) a místních znalců a rodáků, pak vytvoří nejvhodnější formu intepretace shromážděných dat. Lektoři: Tomáš Růžička – Od svého studijního pobytu na University of Vermont se věnuje tématu interpretace a je spoluzakladatelem Sdružení pro interpretaci místního dědictví v ČR. Organizoval řadu školení interpretace místního dědictví pro správy chráněných krajinných oblastí a národních parků, Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, Český svaz ochránců přírody a zástupce obcí a místních akčních skupin (MAS).  V současné době působí jako výkonný ředitel Nadace Partnerství.

P1090101Obsah prvního semináře: Údolí Říčky a příroda Moravského krasu. Pekárna, Ochozská jeskyně, Hornek a jiná místa. Výlet s botanikem po zajímavostech místní květeny s mnoha zoologickými zajímavostmi. Společnost archeologa a etnologa, který nám poví o roli člověka v této krajině. rudicke propadaniObsah druhého semináře: Rudicko – člověk a kras. Výlet po řemeslech a způsobech života na krasu. Kolíbky, Rudické propadání, Josefovské údolí. Procházka s geologem a místním znalcem. Výlet s archeologem , který nám ukáže, jak ovlivňuje krajina člověka a člověk krajinu. Obsah třetího semináře: jaskynaHolštejnsko – kras jako systém a přírodní fenomén. Kras jako specifická krajina, která už od pradávna přitahovala svým tajemnem a odlišnostmi. Výlet a procházka s českým a slovenským geologem.   Lze se zúčastnit pouze jednoho ze seminářů. Vyberte si prosím tedy vaše téma a doporučte ostatní svým kolegům.  

Podrobnosti a přihlášky Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Barbora Appelová, tel.: 720 996 850, e-mail: barbora.appelova@lipka.cz

Všechny semináře jsou plně hrazené z projektu Turismus v krase a kras v turismu, č. ITMS 22410520039, který je spolufinancován z Programu z ERDF.