Ohliadnutie za workshopami v Moravskom krase

Na konci léta a začátkem podzimu 2014 uspořádala Lipka v Moravském krasu tři odborné semináře pro průvodce, strážce přírody, poskytovatele služeb v cestovním ruchu, pedagogy i vedoucí volnočasových aktivity. Cílem bylo detailně a z různých úhlů představit tři oblasti Moravského krasu. Zároveň jsme chtěli účastníkům představit netradiční způsob, jak zde dané území využít v praxi.

Téma, které spojovalo všechny tři semináře, byla metoda Interpretace místního dědictví. V průběhu interaktivního workshopu se účastníci seznámili se způsoby, jak lze Moravský kras poutavě představit návštěvníkům a jak k němu přitáhnout pozornost dětí i dospělých. Kromě Interpretace byly součástí programu dvě terénní exkurze s průvodci a prezentace knihy Jeskyně tam a zpět.

První workshop byl věnován přírodě Moravského krasu a pravěkému osídlení. Představoval oblast v okolí Ochoze u Brna a Údolí Říčky. Na první terénní exkurzi Miroslav Maixner přiblížil téma pravěkého obývání krasových území, význam Jantarové stezka na území Moravského krasu a představil naučnou stezku Údolím říčky. Během druhé exkurze Ivan Balák zavedl účastníky do Ochozské jeskyně, seznámil je se základními geologickými a geomorfologickými podmínkami Moravského krasu a lektor Pavel Veselý doplnil program přednáškou o botanice.

Druhý workshop představil okolí Rudice a Josefovského údolí. Jelikož Rudice patří mezi oblasti s vysokou koncentrací zajímavostí, byly terénní exkurze věnovány především jí. Účastníci se dozvěděli o magdalenienském osídlení v Kolíbkách, seznámili se s tématem těžby železných rud a jejího zpracování, Ivan Balák představil geologická specifika Rudice a jeskynní systém Rudické propadání – Býčí skála, přičemž do Býčí skály se účastníci také podívali osobně. Miroslav Maxiner výklad obohatil přednáškou Lichtenštejnech a jejich působení v Moravském krasu.

Poslední workshop se uskutečnil na Macoše a prezentoval oblast kolem Ostrova u Macochy a Holštejna. V rámci terénních exkurzí si účastníci prošli Macošskou a Vilémovickou stráň, navštívili Koňský spád, podívali se na závrtové řady a Ostrovskou plošinu. Nechyběla prohlídka veřejnosti nepřístupné Holštejnské jeskyně. Přednášky se točily opět kolem historického osídlení v dobách pánů z Holštejna, Ivan Balák představil systém Amatérské jeskyně.

Fotografie   workshop 1  workshop 2  workshop 3