Ohliadnutie za workshopami vo Veľkej Fatre

V P1760669rámci projektu sa úspešne zorganizovala trojica odborných seminárov zameraných na spoznávanie geológie, geomorfológie, prírodných daností, krasu a jaskýň, archeológie a histórie vybraných krasových území Veľkej Fatry  v termínoch od júla do augusta 2014. Ich súčasťou boli komentované vychádzky po menej známych oblastiach  Veľkej Fatry,  odborné prednášky rôznej tematiky, debaty a lanová jaskyniarska technika v teréne.

Miestami konania sa stali postupne Gaderská a Blatnická dolina, Belianska dolina a  Kantorská dolina. Zúčastnilo sa ich aj viacero členov Slovenskej a Českej speleologickej spoločnosti, učiteľov, pracovníkov v cestovnom ruchu a kultúre. Veríme, že nielen im padnú užitočné informácie získané v rámci projektu vhod a budú ich vedieť v zmysle koncepcie „trvalo udržateľného rozvoja“ vhodne zúročiť.

Ďakujeme všetkým zúčastneným!

Fotografie  workshop 1  workshop 2  workshop 3