Úvod

KRT v tráveProjekt KRT „Turismus v krase a kras v turismu“, ITMS 22410520039 je součástí operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou, z kterého je i financovaný.

Partnery projektu je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání a občanské sdružení OZ Comitatus Thurociensis. Hlavním cílem projektu KRT je posílení a rozvoj přírodě prospěšného (udržitelného) turismu a přeshraničního turismu. Projekt probíhá v CHKO Moravský kras v Jihomoravském kraji a NP Velká Fatra v Žilinském kraji. Jejich společným jmenovatelem je krasová krajina, ochrana přírodního a kulturního dědictví a taktéž již zpomínaný turistický ruch. Projekt má v úmyslu tento turistický ruch rozptýlit na širší území v těchto oblastech, turisty environmentálně vzdělávat a dodat jim dostatek informací o bezpečném a šetrném pohybu v těchto oblastech. V rámci aktivit projektu budou organizované workshopy zaměřené na prezentaci a interpretaci dané krajiny, určené pro zájemce z řad lidí, kteří v těchto oblastech organizují a provozují výukové, volnočasové či turistické aktivity. Za pomocí kvalitně zpracované studie (příručky) jim budou také podané informace o bezpečném a šetrném pohybu v krasové krajině. V další publikaci budou přiblíženy a představeny méně známé turistické oblasti v Moravském krasu a NKP Velká Fatra. Tato publikace bude určena pro širokou veřejnost a jejím účelem je provést turisty po krase netradičním způsobem. Kombinací fotografií, krátkých popisných textů z Moravského krasu a Velké Fatry, zde budou představena zajímavá turistická místa jak z přírodního tak i z kuturního a historického hlediska. Všechny tyto materiály budou v rámci projektu poskytnuté i v on-line digitální podobě zdarma.

Realizační období projektu probíhá od 1.12.2013 do 30.11.2014