Archiv pro rubriku: Workshopy

workshop

Ohliadnutie za workshopami v Moravskom krase

Na konci léta a začátkem podzimu 2014 uspořádala Lipka v Moravském krasu tři odborné semináře pro průvodce, strážce přírody, poskytovatele služeb v cestovním ruchu, pedagogy i vedoucí volnočasových aktivity. Cílem bylo detailně a z různých úhlů představit tři oblasti Moravského krasu. Zároveň jsme chtěli účastníkům představit netradiční způsob, jak zde dané území využít v praxi.

Téma, které spojovalo všechny tři semináře, byla metoda Interpretace místního dědictví. V průběhu interaktivního workshopu se účastníci seznámili se způsoby, jak lze Moravský kras poutavě představit návštěvníkům a jak k němu přitáhnout pozornost dětí i dospělých. Kromě Interpretace byly součástí programu dvě terénní exkurze s průvodci a prezentace knihy Jeskyně tam a zpět.

První workshop byl věnován přírodě Moravského krasu a pravěkému osídlení. Představoval oblast v okolí Ochoze u Brna a Údolí Říčky. Na první terénní exkurzi Miroslav Maixner přiblížil téma pravěkého obývání krasových území, význam Jantarové stezka na území Moravského krasu a představil naučnou stezku Údolím říčky. Během druhé exkurze Ivan Balák zavedl účastníky do Ochozské jeskyně, seznámil je se základními geologickými a geomorfologickými podmínkami Moravského krasu a lektor Pavel Veselý doplnil program přednáškou o botanice.

Druhý workshop představil okolí Rudice a Josefovského údolí. Jelikož Rudice patří mezi oblasti s vysokou koncentrací zajímavostí, byly terénní exkurze věnovány především jí. Účastníci se dozvěděli o magdalenienském osídlení v Kolíbkách, seznámili se s tématem těžby železných rud a jejího zpracování, Ivan Balák představil geologická specifika Rudice a jeskynní systém Rudické propadání – Býčí skála, přičemž do Býčí skály se účastníci také podívali osobně. Miroslav Maxiner výklad obohatil přednáškou Lichtenštejnech a jejich působení v Moravském krasu.

Poslední workshop se uskutečnil na Macoše a prezentoval oblast kolem Ostrova u Macochy a Holštejna. V rámci terénních exkurzí si účastníci prošli Macošskou a Vilémovickou stráň, navštívili Koňský spád, podívali se na závrtové řady a Ostrovskou plošinu. Nechyběla prohlídka veřejnosti nepřístupné Holštejnské jeskyně. Přednášky se točily opět kolem historického osídlení v dobách pánů z Holštejna, Ivan Balák představil systém Amatérské jeskyně.

Fotografie   workshop 1  workshop 2  workshop 3

Ohliadnutie za workshopami vo Veľkej Fatre

V P1760669rámci projektu sa úspešne zorganizovala trojica odborných seminárov zameraných na spoznávanie geológie, geomorfológie, prírodných daností, krasu a jaskýň, archeológie a histórie vybraných krasových území Veľkej Fatry  v termínoch od júla do augusta 2014. Ich súčasťou boli komentované vychádzky po menej známych oblastiach  Veľkej Fatry,  odborné prednášky rôznej tematiky, debaty a lanová jaskyniarska technika v teréne.

Miestami konania sa stali postupne Gaderská a Blatnická dolina, Belianska dolina a  Kantorská dolina. Zúčastnilo sa ich aj viacero členov Slovenskej a Českej speleologickej spoločnosti, učiteľov, pracovníkov v cestovnom ruchu a kultúre. Veríme, že nielen im padnú užitočné informácie získané v rámci projektu vhod a budú ich vedieť v zmysle koncepcie „trvalo udržateľného rozvoja“ vhodne zúročiť.

Ďakujeme všetkým zúčastneným!

Fotografie  workshop 1  workshop 2  workshop 3

Na koloběžkách po Moravském krasu

V sobotu 6. 9. 2014 uspořádá Lipka bezplatný koloběžkový výlet s průvodce po skrytých částech Moravského krasu. První z dvojice komentovaných výletů zamíří do Ostrova u Macochy, Sloupu a Pustého žlebu.  Start akce je v 9:00 ve Vilémovicích. Délka výlet nepřesáhne 20 km. Trasa je navržena tak, aby měla minimální převýšení a proto se na ni směle mohou vydat i děti. Pro ty nejmenší budou k dispozici speciální dětské sedačky umístěné na koloběžkách. Start výletu je v 9:00 ve Vilémovicích, odkud budeme pokračovat do Ostrova u Macochy, Sloupu, k Punkevním jeskyním a odtud lanovkou na Macochu, a zpět do Vilémovic. Cesta lanovkou bude také jediný poplatek, který si účastníci budou hradit, neboť zapůjčení koloběžek je dotováno díky projektu Turismus v krase a kras v turismu.

„Výlety na koloběžkách jsou pouze jednou z řady akcí, kterými se snažíme přestavit Moravský kras jinak – chceme ukázat, jak se do tváře zdejší krajiny otiskla lidská činnost, čím byl pro lidi kras zajímavý a fascinující a v čem je zdejší území jedinečné, říká Dana Nováková, manažerka projektu a dodává „naším cílem je nabourat mýtus, že jediné, co v Moravském krasu stojí za vidění, jsou veřejně přístupné jeskyně“.

Druhý koloběžkový výlet, který proběhne v neděli 28. 9. 2014 pak zamíří do okolí Rudice a Jedovnic. Projedeme stezkou železa, podíváme se na Kolíbky, Rudické propadání i k jedovnickým rybníkům. V případě obou akcí výlet povede zkušená průvodkyně, která účastníkům poskytne poutavý a zajímavý výklad.    

Název akce: Na koloběžce po skrytých místech Moravského krasu Termíny výletů: Sobota 6. 9. 2014, sraz 9:00, Vilémovice – Půjčovna koloběžek NaKolobce.cz, přihláška: www.lipka.cz/eprihlasky?idc=1618&kod=181 Neděla28. 9. 2014, sraz 9:00, Vilémovice – Půjčovna koloběžek NaKolobce.cz, přihláška www.lipka.cz/eprihlasky?idc=1618&kod=170 Kontakt pro novináře:  Dana Nováková, manažerka projektu, dana.novakova@lipka.cz, 605 541 224 Kontakt pro přihlášení:  Martina Nejezchlebová, martina.nejezchlebova@lipka.cz, 776 769 302 Organizátor kurzů:   Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání www.lipka.cz/rychta-kalendar-akci

Pozvánka na workshopy v Moravskom krase

Srdečně vás zveme na interaktivní workshopy „pruvodcem po utajených místech Moravského krasu“ pořádané v rámci projektu „Turismus v krase a kras v turismu“.

pozvanka

Nabídnout vám můžeme tři termíny, kdy každý z nich nabízí jinou část Moravského krasu a jiné téma.   Termíny a zaměření 29. – 31. 8. 2014, Ochoz u Brna – Příroda Moravského krasu a jeho pravěké osídlení 19. – 21. 9. 2014, Rudice – Člověk a kras (středověké osídlení, řemesla, těžba) 17. – 19. 10. 2014, Ostrov u Macochy – Kras jako systém a přírodní fenomén Každý workshop začíná vždy v pátek v 18:00 a končí v neděli v 14:00.

Na seminářích vás čeká Procházka po zajímavých místech za doprovodu odborného průvodce Workshop „Interpretace místního dědictví“ Lektor Tomáš Růžička – Nadace Partnerství Odborná publikace o speleologii

Podrobnosti a přihlášky Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Barbora Appelová, tel.: 720 996 850, e-mail: barbora.appelova@lipka.cz www.kras-turizmus.eu www.lipka.cz/krt

JosefovCo je Interpretace Místního dědictví: Interpretace je cesta, jak pomoci ostatním lidem ocenit něco, o čem jsem přesvědčeni, že si zaslouží jejich pozornost. Místní dědictví není pouze kostel či zřícenina, ale i místní tradice, vzpomínky nebo pověsti. Interpretace přispívá k hlubšímu poznání místa a je hlavním předpokladem k rozvoji šetrných forem cestovního ruchu založených na poznávání a odhalování místních půvabů, které bez náležitého výkladu často zůstávají nepovšimnuty nebo nedoceněny. Praktická metoda spočívá v tom , že skupina „Intepretů“  identifikuje místní historické, kulturní a přírodní zajímavosti. Za pomoci odborného konzultanta (lektora semináře) a místních znalců a rodáků, pak vytvoří nejvhodnější formu intepretace shromážděných dat. Lektoři: Tomáš Růžička – Od svého studijního pobytu na University of Vermont se věnuje tématu interpretace a je spoluzakladatelem Sdružení pro interpretaci místního dědictví v ČR. Organizoval řadu školení interpretace místního dědictví pro správy chráněných krajinných oblastí a národních parků, Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, Český svaz ochránců přírody a zástupce obcí a místních akčních skupin (MAS).  V současné době působí jako výkonný ředitel Nadace Partnerství.

P1090101Obsah prvního semináře: Údolí Říčky a příroda Moravského krasu. Pekárna, Ochozská jeskyně, Hornek a jiná místa. Výlet s botanikem po zajímavostech místní květeny s mnoha zoologickými zajímavostmi. Společnost archeologa a etnologa, který nám poví o roli člověka v této krajině. rudicke propadaniObsah druhého semináře: Rudicko – člověk a kras. Výlet po řemeslech a způsobech života na krasu. Kolíbky, Rudické propadání, Josefovské údolí. Procházka s geologem a místním znalcem. Výlet s archeologem , který nám ukáže, jak ovlivňuje krajina člověka a člověk krajinu. Obsah třetího semináře: jaskynaHolštejnsko – kras jako systém a přírodní fenomén. Kras jako specifická krajina, která už od pradávna přitahovala svým tajemnem a odlišnostmi. Výlet a procházka s českým a slovenským geologem.   Lze se zúčastnit pouze jednoho ze seminářů. Vyberte si prosím tedy vaše téma a doporučte ostatní svým kolegům.  

Podrobnosti a přihlášky Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Barbora Appelová, tel.: 720 996 850, e-mail: barbora.appelova@lipka.cz

Všechny semináře jsou plně hrazené z projektu Turismus v krase a kras v turismu, č. ITMS 22410520039, který je spolufinancován z Programu z ERDF.