Partneri

lipka_logo-(cmyk)--f2165

Vedúcim partnerom projektu KRT je Lipka – školské zariadenie pre environmentálne vzdelávanie Príspevková organizácia Juhomoravského kraja predstavuje širokú škálu environmentálneho vzdelávania. Organizuje ekologické výukové programy, zaoberá sa tiež vzdelávaním pedagógov, vysokoškolskou výukou ako aj osvetovou činnosťou. Voľnočasová záujmová činnosť Lipky je predovšetkým zameraná na prírodovedu a turistiku. Viac informácií nájdete na www.lipka.cz

OZ_logo

Hlavným cezhraničným partnerom projektu je občianske združenie OZ Comitatus Thurociensis. Toto OZ združuje odborníkov z oblasti geológie, archeológie, speleológie a starostlivosti o pamiatky. Jeho poslaním je predovšetkým podpora nových a dynamicky sa rozvíjajúcich foriem turizmu a podpora kultúrneho a historického dedičstva Turčianskej kotliny.Viac informácií nájdete na  www.comitatusthurocien.wix.com/comitatus