Partneři

lipka_logo-(cmyk)--f2165

Vedoucím partnerem projektu KRT je: Lipka – Školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Příspevková organizace Jihomoravského kraje představuje širokou škálu enviromentálního vzdelávání. Organizuje ekologické výukové programy, zaobírá se vzdeláním pro pedagogy, vysokoškolskou výukou, ale i osvětovou činností. Voľnečasová záujmová činnosť Lipky je zaměřená především na přírodovědu a turistiku. Více informací najdete na  www.lipka.cz

OZ_logo

Hlavní přeshraničním partnerem projektu je občanské sdružení OZ Comitatus Thurociensis. Toto občanské sdružení pozestává z odborníků v oblasti geologie, archeologie, speleologie a péče o památky. Jeho posláním je především podpora nových a dynamický se rozvíjejících forem turismu a podpora kulturního a historického dědictví Turčanské kotliny. Více informací najdete na  www.comitatusthurocien.wix.com/comitatus